Skupiny

·         Skupina B

o   Věková hranice – 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.

o   Zahrnuje skupinu A1 – Skútr s automatickou převodovkou. Možnost domluvit si kondiční jízdy

·         Skupina AM

o   Věková hranice – 15 let. Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.

·         Skupina A1

o   Věková hranice – 16 let .

o   Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.

o   Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

o   Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.

 

·         Skupina A2

o   Věková hranice – 18 let.

o   Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.

·         Skupina A

o   Věková hranice – 24 let.

o   Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.

o   Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (t. j. s vyšším výkonem než 15 kW).

o   Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.

o   Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.