Výcvik řidičů

Teorie

Výuka probíhá na učebně autoškoly formou konzultací.
K výuce máme kvalitní výukový program na CD-ROM od firmy Schroter, od které kupujeme autorská práva včetně aktualizací. Výukový program obsahuje: teorie jízdy, zásady bezpečné jízdy, nauka o konstrukci a údržbě vozidla, dopravní značky, řešení křižovatek, pravidla silničního provozu atd. Na závěr svého studia můžete otevřít soubor tzv. e-testů, které svou skladbou odpovídají závěrečné zkoušce. Program můžete využít na učebně autoškoly. K individuální přípravě obdržíte autorskou kopii tohoto programu při zahájení kurzu.
Vzhledem k častým změnám v zákonech o silničním provozu tištěné učebnice neprodáváme, doporučujeme zakoupení učebnice v době zahájení výuky

Praktický výcvik v jízdě

Praktická příprava je rozdělena do několika etap, tak aby bylo možno naučit žáka základním úkonům a poté ho zdokonalovat ve stále složitějších situacích.
  1. výuka na autotrenažéru - nácviku rozjezdů, řazení rychlostních stupňů, práce s volantem
  2. jízda s autem v minimálním provozu
  3. postupné přecházení na složitější dopravní situace

 

 

Jak začít

Na zahájení kurzu potřebujete tyto vyplněné dokumenty:
  • žádost o zařazení do výuky
  • posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře. Oba tiskopisy obdržíte v autoškole nebo si je zde můžete otevřít ve formátu PDF a vytisknout
 
http://www.profiautoskoly.cz/uchazeci.php
na tomto webu lze tiskopisy stáhnout,
 
Co potřebujete na výuku, Vám vysvětlíme při zahájení.
 
Doporučení: Pro první kontakt použijte telefon – tel č.:  602 118 108 . Na učebně nemáme pevně stanovené výukové hodiny, neboť se přizpůsobujeme časovým možnostem žáků.